Sukarelawan Akademi

Kami adalah sebuah komuniti Muslimah yang bersatu dengan tujuan yang sama. Bersama-sama, kami ingin menjadikan dunia ini sebagai satu tempat yang lebih baik dengan menghidupkan semula bacaan Al-Quran yang betul, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam.

Anda juga boleh menyertai komuniti Muslimah kami ini dengan menyumbangkan masa, usaha, dan kepakaran anda. Peluang ini membolehkan anda berhubung dengan para Muslimah lain yang mempunyai fikiran yang sama dengan anda serta menyumbang kepada satu tujuan amal yang mulia.