Rreth Nesh

Para një dekade, Shejhës Wafaa i’u treguan fotografi të fëmijëve të rinj musliman kinezë në një fshatë të largët malorë në Kinë. Fëmijët e mbanjin Kur’anin fortë ngjitur në gjoksin e tyre. Nga faqet e tyre të skuqura dhe shikimet serioze, bëhej e qartë se sa i çmuar ishte Kur’ani për ta. Kjo fotografi qëndroi me Shejhën Wafaa dhe e frymëzoji atë që ta bëjë mësimin e Kur’anit të arritshëm për të gjthë, me shpresën që një ditë të arrinte vendet e largëta malore të kësaj bote in shaa Allah

Në vitin 2012, Sheikha Wafaa themeloi Tajweed Made Easy Academy Global (TMEAG) me vizionin e përhapjes së recitimit të saktë të Fjalëve të Allahut në të gjithë globin. Me vetëm një ekipë të vogël mësuesesh, Akademija filloi të ofrojë klasa për publikun. Aktualisht, ekipi mësimorë është rritur në 26 mësimdhënëse, dhe vazhdon të rritet. Akademija ofron kurse online për motra dhe fëmijë jo arabfolës në mbarë botën. Nxënëset mund të mësojnë Kur’anin me mësuese femër të trajnuar dhe kualifikuar, nga komforti i shtëpisë së tyre. Klasa Onsite janë gjithashtu në dispozicion në vetëm disa vende. Ndër kurset që ofrohen janë:

• Kursi i Recitimit

• Kursi i Memorizimit

• Kursi Tajweed Made Easy (nivel i avancuar)

• Kursi Starting From Scratch (nivel fillestar)

• Kursi Nurturing Program (për ato të cilat kan arritur në nivelin më të lartë në Kursin e Recitimit dhe dëshirojnë të marrin Sened/ Ixhaza)

• Probationary Teachers in Training Program (për ato të cilat aspirojnë të bëhen mësuese në Akademi)

Akademija vazhdimish përpiqet që të trajnoj mësuese të kualifikuara, dhe të ju ofrojë nxënëseve një përvojë të këndshme dhe efektive. Përderisa Akademija vazhdon të rritet, programe të reja do të prezantohen për të plotësuar nevojat e nxënëseve in shaa Allah