Vullnetare në Akademi

Ne jemi një bashkësi motrash të bashkuara për të njëjtin qëllim. Sëbashku, ne duam ta bëjmë botën një vend më të mirë nëpërmjet ringjalljes së recitimit të saktë të Kur’anit, ashtu siç u transmetua nga Profeti ynë Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue selem.

Ti mund t’i bashkangjitesh bashkësisë së motrave duke vullnetarizuar kohën, përpjekjen dhe ekspertizën tënde. Kjo mundëson që të lidhesh me motra që ndajnë mendime të njejta me ty dhe të kontriboni drejtë një akti bujar.

Vullnetaret duhet të jenë në gjendje të komunikojnë dhe të shkruajnë në gjuhën angleze.

  • (with country code)
  • Experience & Background

    Skill(s) Equipped (You may choose more than one) ("Skill" means that one is competent of the skills and can apply it to service)
    There are 3 categories (can choose more than one)
  • Working Schedule

  • Emergency Details