Vår akademi

För mer än ett decennium sedan visades Sheikhah Wafaa bilder på muslimska barn i en avlägsen bergsby i Kina. Barnen höll utgåvor av Quran tätt mot sina bröst. Med sina rosiga kinder och allvarliga blickar, var det tydligt hur värdefull Quran var för dem. Bilderna etsade sig fast i Sheikhah Wafaas minne, och inspirerade henne att tillgängliggöra lärande av Quran för alla, i hopp om att en dag nå ut till de mest avlägsna platserna på jorden, in shaa Allah.

År 2012 grundade Sheikhah Wafaa Tajweed Made Easy Academy Global (TMEAG) med visionen att korrekt recitation av Allahs ord skulle spridas världen över. Med hjälp av endast en liten grupp lärare kunde Akademin nu erbjuda kurser i koranrecitation till allmänheten. I nuläget har gruppen utökats till 26 lärare, och växer ständigt. Akademin erbjuder online-kurser till icke arabisktalande systrar och barn världen över. Elever kan nu i hemmets lugna vrå, lära sig att läsa Koranen med kvalificerade och utbildade kvinnliga lärare. Fysiska kurser erbjuds även på utvalda platser. Kursutbud:

• Recitationskurs

• Memoriseringskurs

• Tajweed Made Easy Course (avancerad nivå)

• Starting From Scratch Course (nybörjarnivå)

• Nurturing Program Course (för de elever som har nått den högsta nivån i recitation inom programmet, och nu önskar vidareutbilda sig för att tilldelas Sanad/Ijazah)

• Teacher in Training Program (för de som ämnar att bli lärare inom Akademin)

Akademin strävar ständigt efter att utbilda kvalificerade lärare, och efter att erbjuda eleverna en möjlighet till bekväm men ändå effektiv inlärning. Efterhand som Akademin växer, kommer nya program att introduceras för att möta elevernas behov, in shaa Allah.