VIBRANT RAMADHAN PROGRAM 2019

photo5809823294210289580

The Vibrant Ramadhan is a special program that the Academy offers to sisters and children all around the globe to read the Qur’an in this Rewarding Month in front of qualified teachers who have been trained and are qualified reciters themselves.

What is it about?

You will read the Qur’an according to your own khatm pages with the guidance of the teacher

Who is it for?

Adults, Children (aged 8 and above for girls and boys from age 8 to 10 are welcome)

How much does it cost?

RM100 which is 8RM per class (2 USD per class)

Where can I study?

Online and on-site.

When are the classes?

 1. Tuesday, Thursday and Saturday at 7 am (Malaysia time)
 2. Monday, Wednesday and Friday at 9 am (Malaysia time)
 3. Monday, Wednesday and Friday at 1 pm (Malaysia time)
 4. Tuesday, Thursday and Saturday at 3 pm (Malaysia time)
 5. Monday, Wednesday and Friday at 6 pm (Malaysia time)
 6. Monday, Wednesday and Friday at 10 pm (Malaysia time)
 7. KIDDO BOYS CLASS Tuesday, Thursday, and Saturday- 6 pm (Malaysia Time)

What will you need to join this program?

 1. A good and stable internet connection
 2. Skype account. (You are required to have this installed before proceeding to registration)
 3. Click on this link on how to create a Skype step by step:
 4. Headset or separate external mic & earphone (to be used when there are brothers around you)
 5. Qur’an (RasmulUthmani the Arabic version and NOTa colour-coded Qur’an Tajweed). Kindly check this link for an example.
 6. Reason for standardization of Mushaf : We will only refer to the Rasmul Uthmani Mushaf during the program. Different Mushaf will lead to different pages in the Qur’an and this might delay the class.
photo5809823294210289694

Programi ‘Vibrant Ramadhan’ është një program i veçantë që Akademia j’ua ofron motrave dhe fëmijëve nga i gjithë globi, për të lexuar Kur’anin në këtë muaj të shpërblimeve, përpara mësueseve të kualifikuara, të cilat janë trajnuar dhe janë vetë lexuese të kualifikuara.

Për çfarë bëhet fjalë?

Do të lexoni Kur’an sipas faqeve të hatmes tuaj, nën udhëzimin e mësueseve

Për kë është kursi?

Për të rritur dhe për fëmijë (të moshës 8 vjeç e lart, djemtë nga mosha 8 deri 10 vjeç janë të mirëseardhur)

Sa kushton?

24 Euro, që i bjen 2 Euro në orë.

Ku mund të mësoj?

Online

Kur janë orët?

 1. E Hënë, E Mërkurë dhe E Premte në orën 14:00
 2. E Hënë, E Mërkurë dhe E Premte në orën 11:00

Çfarë të duhet për t'u bashkangjitur në këtë program?

 1. Lidhje të mirë dhe të qëndrueshme të internetit
 2. Llogari në Skype (Duhet që ta instaloni këtë para se të vazhdoni me regjistrimin)
 3. Kliko në këtë link për të mësuar se si të krijoni një llogari në Skype hap pas hapi
 4. Kufje me mikrofon (Të përdoret nëse ka vëllezër rreth jush)
 5. Kur’ani (Rasmul Uthman verzioni Arabisht, JO Kur’ani Majeed dhe Jo Kur’an me ngjyra të rregullave të Texhvidit). Kliko në këtë link për të parë një shembull se si duket Musafi që do të përdoret në këtë program
 6. Arsyeja për standardizimin e Musafit: Gjatë programit do t’i referohemi vetëm Musafit Rasmul Uthman. Musaf i ndryshëm do të thotë ndryshim të faqeve në Kur’an dhe kjo mund të rezultoj në vonesa gjatë orës

Note: You will need to sign into your Gmail account in order to complete the registration form. In case you do not have a Gmail account and need assistance, please contact events@tmeag.com

Vëmendje: Duhet të kyqesh në llogarinë tënde të Gmail për të plotësuar formularin e regjistrimit. Në rast se nuk ke një llogari në Gmail dhe ke nevojë për ndihmë, ju lutemi kontaktoni events@tmeag.com