Kursi i Recitimit

Kursi i Recitimit është mjet për përmirësim, përsosje dhe mbajtje të recitimit të Kur’anit, nën udhëzimin e mësueseve të trajnuara.

Për çfarë bëhet fjalë?

Është një sistem progresiv i koduar me ngjyra që monitorojnë dhe inkurajojnë progresin

Për kë është kursi?

Për të rritur dhe për fëmijë (të moshës 8 vjeç e lart, djemtë nga mosha 8 deri 10 vjeç janë të mirëseardhur )

Sa kushton?

70 Euro në Semestër. (24 Euro në muaj/ 2 Euro për orë )

Ku mbahet?

Online ose Onsite

Kur janë orët?

Tre herë në javë

Vazhdim (kontakto ask@tmeag.com për pytje shtesë)

Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview

Ngjarjet e fundit