Starting from Scratch

Starting from Scratch’ është një kurs për fillestar. Është projektuar për të ndërtuar themelet e leximit të Kur’anit nëpërmjet njohjes dhe shqiptimit të saktë të shkronjave arabe.

Për çfarë bëhet fjalë?

Të njoftuarit e shkronjave dhe zanoreve arabe në një kurs prej njëmbëdhjetë orësh

Për kë është?

Për fillestare ose për ato të cilat duan të forcojnë themelet e recitimit të Kur’anit.

Sa kushton?

47 Euro për kurs

Ku mund të mësoj?

Online ose Onsite

Kur mund të filloj?

Kursi është periodik (kontakto ask@tmeag.com për të pyetur)

Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview

Ngjarjet e fundit