Kursi Tajweed Made Easy

 

Tajweed Made Easy’ është një kursi i avancuar i texhvidit, që është përshtatur për të bërë bazat e texhvidit të lehta, dhe për të lehtësuar procesin e përsosjes së recitimit të Kur’anit.

Për çfarë bëhet fjalë? Mëso shqiptimin e shkronjave arabe (Mahrexhin), rregullat e texhvidit dhe karakteristikat e shkronjave arabe, gjatë një kursi prej njëmbëdhjetë orësh.

Për kë është?

Për recituese të Kur’anit që janë fillestare në rregullat e texhvidit, për mësuese të Kur’anit, ose për çdokënd tjetër që dëshiron të rifreskoj dijen e texhvidit.

Sa kushton?

117 Euro për kurs.

Ku mund të mësoj?

Online ose Onsite

Kur mund të filloj?

Kursi është periodik (kontakto ask@tmeag.com për të pyetur)

Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview

Ngjarjet e fundit