Recitationskurs

Kursen The Recitation Course syftar till att deltagarna förbättrar, fulländar och upprätthåller sin koranrecitation under vägledning av utbildade lärare.

Innehåll:

Det är ett framåtskridande färgkodat system som övervakar och uppmuntrar till utveckling.

Deltagare:

Kursen vänder sig till vuxna, barn över åtta år (pojkar 8-10 år är välkomna att delta).

Pris:

Kostnaden uppgår till 70€/ termin (24€/ mån eller 2€/ lektion), lektioner ges tre ggr/ vecka.

Frågor:

Kursen ges kontinuerligt, för frågor om kursstart kontakta ask@tmeag.com (engelska och svenska)

 

Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview

Nyliga händelser

Inom kort

Inom kort