Tajweed made easy kurs (Tajweedkurs)

Kursen Tajweed Made Easy är en avancerad kurs i tajweed som har skräddarsytts för att grunderna i tajweed ska vara lätta för lekmän, och för att underlätta processen att fullända koranrecitationen.

Innehåll:

Under 11 lektioner får eleven lära sig de arabiska bokstävernas makhraj (artikulationsställe), regler för tajweed och de arabiska bokstävernas egenskaper.

Deltagare:

Kursen riktar sig till systrar som kan läsa koranen men inte känner till reglerna för tajweed, koranlärare och övriga som vill förnya sina kunskaper om tajweed.

Pris:

Kostnaden uppgår till 117€/ mån.

Frågor:

Kursen ges återkommande, för frågor om kursstart: kontakta ask@tmeag.com (engelska och svenska)

Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview
Lecture 2. 1 Duration: 30mins
Preview

Nyliga händelser

Inom kort

Inom kort